מאמר: What Makes a Social Robot Good

המאמר דן במשמעות של הופעתם של ‘רובוטים חברתיים’, צורת העיצוב שלהם ומערכות היחסים שמתפתחות בינם לבין אנשים ‘רגילים’. מתוך ההתמודדות עם התופעה, המחברים מצמיחים מגוון רעיונות כיצד להתגבר על האתגרים הכרוכים בהמשך פיתוח של רובוטים כאלו באופן שיתאימו למרחב החברתי שבו הם פועלים, בהתייחס לשאלות כמו: האם רובוטים צריכים להיראות כמו בני-אדם? האם צריכה להיות להם מימיקת פנים דומה לזו של אנשים? האם הם צריכים לדבר באותה צורה כמו אנשים? האם הם צריכים להיות מסוגלים למחוות אנושיות כדי לתקשר ביעילות?

המאמר נוגע הן במפגשים מילוליים והן בחיבור לא מילולי בין רובוטים חברתיים לבני-אדם, ומקדם את ההבנה באשר לקשרים הרגשיים שעשויים להתפתח בין אדם למכונה כולל היבטים מוסריים.

×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×