Machine Learning

למידת מכונה היא הבסיס לעולם ניתוח הנתונים. בקורס יילמדו המודלים השונים והשיטות ללמידת מכונה, ויתבצע יישום שלהם על מצבים בעולם האמיתי, החל מזיהוי מגמות חדשות, ועד בניית מנועי המלצה. הקורס הינו מטעם Columbia University. 

×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×