Consumers 2020 in Europe with Antonio España, Accenture Europe

אנטוניו אספניה מאקסנצ’ר מביא נתונים על הצרכן החדש (אנגלית), כיצד משתנה ההתנהגות הצרכנית המונעת על ידי חששות, תקוות ורצונות של סוגים שונים של צרכנים: “על הקצה”, “המתלבטים”, אלה ה”תקועים בעבר”, אלה שממציאים את עצמם מחדש, וגם את YOLO – אלה החיים את הרגע.

×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×