חדר הטכניון

בחדר זה ניתן למצוא פריטי תוכן הקשורים למרכז הידע לחדשנות בטכניון, שותפינו לקורסי המנהיגות הדיגיטלית.

מרכז הידע לחדשנות בטכניון

×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×