שבועון Y20W50: ביום שלישי הקרוב פרופ’ רחלה פופובצר מאונ’ בר אילן, חברת הקהילה פנינה קרן ב”גלובס”, מתקפת סייבר על שירביט, שת”פ בינלאומי של משרד הדיגיטל ועוד