WORLDOMETER – מרכז אינטראקטיבי לנתונים עדכניים

נתונים על מגיפת הקורונה בארה”ב ובארצות נוספות מתעדכנים מדי 24 שעות באופן אינטראקטיבי. Worldometer היא ספקית נתונים סטטיסטיים עולמיים של COVID-19. הנתונים שלהם מהימנים ומשמשים גם מדינות, אוניברסיטאות, מכוני מחקר, מדיה תקשורתית ועוד. Worldometer מנוהלת על ידי צוות בינלאומי של מפתחים, חוקרים ומתנדבים, במטרה להנגיש סטטיסטיקות עולמיות במתכונת מעוררת מחשבה ובזמן לכל קהל מעוניין ברחבי לעולם. האתר מתפרסם על ידי חברת מדיה דיגיטלית קטנה ועצמאית שבסיסה בארצות הברית, ללא קשר פוליטי, ממשלתי או תאגידי.