לקראת הדיגיטל ב-2021: מבט מלמעלה – ברמד

ב-21 בדצמבר-2020 פרופ’ ישע סיון נפגש עם עובדי מחלקת הדיגיטל בחברת “ברמד”, בניהולו של אסף בשיא סמנכ”ל הדיגיטל, והעביר להם הרצאה על שלושת הנורמלים – מודל המציג שפה ניהולית שמפיגה את הערפל ומאפשרת לפלס את הנתיב בעולם המתגבש. חלק זה כלל רקע על אתגר הברבור השחור, הרחבה על שלושת הנורמלים, טווחי הזמן והגישות להתמודדות, ההשפעות השונות עלינו ועל הסביבה ועוד.

לאחר מכן דיבר עם מחלקת הדיגיטל על הנורמלי השלישי העומד בפתח ונערך דיון בנושא, בדגש על דרך התמודדותה עימו.