BIO-MIX 2020 — תחרות החדשנות של טבע למדענים

קורס בן שלושה מפגשים, בחסות טבע ובשיתוף הראש הדיגיטלי, המקנה חשיבה חדשנית ויכולת פיתוח מודלים עסקיים בקרב קבוצת דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים מצטיינים תוך שימוש בכלי האוקיינוס הכחול הדיגיטלי.


אוי! נראה שחסרות לך הרשאות לתכנים/שירותים בעמוד זה.
ניתן לבחור רמת חברות מתאימה כאן.

 

 

במידה ונרשמת בעבר יש לבצע LOGIN.

עוד באותו עניין...

הרמטכ”ל כוכבי מדבר: מה מאפיין את המפקד הבכיר? תפיסת הרמטכ”ל

מאמרו של הרמטכ”ל, רא”ל אביב כוכבי, מציג את תפיסתו באשר לדמות המפקד הבכיר, המצביא, בצה״ל. לטענתו, המצביא נדרש בראש ובראשונה להנהיג תהליך פיתוח ידע למצב הייחודי שבו נתונה המערכת בראשה הוא עומד, ולפתח מענה מותאם . על כן, המצביא נדרש להיות אינטלקטואל, אך גם איש מעשה.

אסטרטגיה בעידן הבינה המלאכותית

מתוך “בין הקטבים” (מרכז דדו). תהליך תכנון אסטרטגי למגמות טכנולוגיות משבשות. לטענת כותב המאמר, המסגרות הביטחוניות והלאומיות אינן ערוכות לגשר בין הטכנולוגיה לאסטרטגיה הקיימת. מטרת המאמר היא להתוות מתודולוגיה לתכנון אסטרטגי־טכנולוגי ולהמחישה ביחס לבינה המלאכותית כמקרה בוחן.

שבועון 19-ספט-2021 (Y21W38): גמר תחרות Bio-Mix-2021 של חברת טבע, רישום מוקדם לקורס “מוצרים ושירותים דיגיטליים – המסע”, הכירו את חבר הקהילה גדעון שגיא, ועוד

גמר תחרות Bio-Mix-2021 של חברת טבע ודיגיטלראש | רישום מוקדם לקורס “מוצרים ושירותים דיגיטליים – המסע | הכירו את חבר הקהילה גדעון שגיא | וולפרַם אַלפַא (Wolfram Alpha) מנוע ידע חישובי | מסדרת אקסנצ’ר קורונה – נקודת מבט על מסחר דיגיטלי | הלקט השבועי: הקלטה אירוע קהילה – אתיקה ודיגיטל, ידיעה חדשותית, מאמרים ותוכן מקצועי.

×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×