Related Articles

Test Post v2

מפגש קהילה רבעוני, בו נדון ונקיים סיעור מוחות משותף על המקרה של טסלה ושיבושים דיגיטליים נוספים, בהובלת ניב קלדרון מארה”ב, מומחה חדשנות ומוביליות (והבעלים הגאים של רכב מסוג טסלה, לאחר שלושה רכבים חשמליים קודמים), ופאנליסטים, ביניהם פרופ’ ישע סיון, מייסד הראש הדיגיטלי, ודני שביט, מנכ”ל לובינסקי רכב.

Test Post v3

הטרנספורמציה הדיגיטלית מהווה הזדמנות וסיכון גם יחד, ולכן הובלה של תהליך זה מחייבת את הארגון לגבש שדרת מנהיגות המאופיינת בגמישות עסקית, מודעות מתמדת לשינויים בסביבת הפעילות, יכולת קבלת החלטות על בסיס הבנת הערך הגלום בדאטה, קידום ועידוד חדשנות ונכונות ללקיחת סיכונים. הקורס יכלול שישה כלים פרקטיים וממוקדים אשר נותנים מענה להיבטים השונים של אתגר של המנהיגות הדיגיטלית, והוא יערך בQ2-2021 בשיטת LLL (שילוב של למידת עמיתים, תיאוריה, ופרקטיקה). הקורס מיועד למנהיגים ומנהלים המעוניינים לקבל כלים פרקטיים להובלת הטרנספורמציה הדיגיטלית בארגון שלהם.