מצגת שלי לב אמדו (One Page)- עולם העבודה המשתנה

מצגת (One Page) מאת שלי לב-אמדו שהוצגה במהלך קורס CPO על שיטות עבודה בעולם העבודה המשתנה.