מפגש חמישי – המסלול הירוק: איך להבטיח הצלחה

מפגש חמישי: המסלול הירוק

תכני המפגש

הקלטת המפגש והמצגות כפי שהוצגו בפני המשתתפים

מקרי בוחן

הקלטות מקרי הבוחן מהוובינר של יום שלישי

חומרים נוספים

חומרים נוספים שיסייעו בהבנת החומר מהמפגש