קורס מנהיגות דיגיטלית מתקדם – מפגש שלישי

מפגש שלישי: אוקיינוס כחול דיגיטלי

תכני המפגש

הקלטת המפגש והמצגות כפי שהוצגו בפני המשתתפים

מקרי בוחן

הקלטות מקרי הבוחן מהוובינר של יום שלישי

חומרים נוספים

חומרים נוספים שיסייעו בהבנת החומר מהמפגש