מפגש שני – המסלול האדום: איך להימנע מכישלונות

מפגש שני: אורות אדומים

תכני המפגש

הקלטת המפגש והמצגות כפי שהוצגו בפני המשתתפים

מקרי בוחן

הקלטות מקרי הבוחן מהוובינר של יום שלישי

חומרים נוספים

חומרים נוספים שיסייעו בהבנת החומר מהמפגש