מפגש ראשון – הרמזור: מוכנים, היכון; צא! פעל…

MT! PGK///

מפגש ראשון 🚦 הרמזור: מוכנים, היכון; צא! פעל…

תכני המפגש

הקלטת המפגש והמצגות כפי שהוצגו בפני המשתתפים

מקרי בוחן

הקלטות מקרי הבוחן מהוובינר של יום שלישי

חומרים נוספים

חומרים נוספים שיסייעו בהבנת החומר מהמפגש