Google AI

היכולת של AI ללמוד מכשלונות ומטעויות מוצגת על ידי פיתוח של גוגל


אוי! נראה שחסרות לך הרשאות לתכנים/שירותים בעמוד זה.
ניתן להרשם או לבחור רמת חברות מתאימה בדף ניהול החשבון שלי.

 

 

במידה ונרשמת בעבר יש לבצע LOGIN.