סדנת ניהול פרוייקטים בעולם המבוזר (Internal Event)

סדנת ניהול פרוייקטים בעידן המבוזר

מפגש ממוקד בן 6 שעות לניהול פרוייקטים בעידן המבוזר.

הסדנה בת 3 מחזורים הכוללים:

1. הסבר תיאורטי

2. תרגול בכלי עבודה

3. עבודה עצמית על פרוייקט מפעלי

4. הצגה משותפת למשתתפים