גלית מורדוך- מנהלת הטרנספורמציה הדיגיטלית וניהול השינוי במטה החטיבה העיסקית בבנק הפועלים: האצת תהליכים בחטיבה העסקית של בנק הפועלים בפרט ודיגיטל בבנקאות בכלל