שאול כהן – ממונה תביעות יזומות בפרקליטות מחוז חיפה אזרחי וחבר קהילה: הנורמלי החדש מנקודת מבט של עובד בחברה ממשלתית