לרכוב על הגל עם שלושת הנורמלים החדשים עם פרופ’ סיון