הורדת הסילבוס לקורס מנהיגות דיגיטלית בלמידה עצמית: לרתום את הכוח הדיגיטלי ב-2021 (DLC150)

קישור לסילבוס עדכני יתקבל לאחר מילוי הטופס: