הרשמה לקורס מנהיגות דיגיטלית מתקדם: מהרמזור לקשת בענן (DLC145)

מחיר מוקדם 2,888 ש”ח + מע”מ (=3379 ש”ח)

עד יום ג’ ה-30 בדצמבר 2020 23:00 (לקבלת המחיר המוקדם יש לוודא קבלת קוד מניר עקרון).

מחיר מאוחר 3,888 ש”ח + מע”מ (=4548 ש”ח)

עד יום ב’ ה-18 בינואר 2021, 23:00, בכפוף למקומות פנויים.