Digital Quantum Leap: Strategies and Tactics of Digital Transformation (Chinese) 数字跃迁:数字化变革的战略与战术

הספר "קפיצה קוונטית דיגיטלית: אסטרטגיות וטקטיקות של טרנספורמציה דיגיטלית" בסינית יצא לאור, אוגוסט 2020. מאת: רז הייפרמן, פרופ' ישע סיון ופרופ' מייקל זאנג. זוהי הגירסה הסינית של הספר "עושים דיגיטל" בהתאמות לשפה ולשוק הסיני ובתוספת איורים מקוריים של פרופ' מייקל זאנג.


אוי! נראה שחסרות לך הרשאות לתכנים/שירותים בעמוד זה.
ניתן להרשם או לבחור רמת חברות מתאימה בדף ניהול החשבון שלי.

 

 

במידה ונרשמת בעבר יש לבצע LOGIN.