Diia (דייה) אפליקציה של אוקראינה דיגיטלית

Diia היא אפליקציה שמשמשת לקשר בין המוסדות הממשלתיים של אוקראינה לבין האזרחים. עם פרוץ המלחמה בין אוקראינה לרוסיה עדכן ראש ממשלת אוקראינה על הנפקת מסמך דיגיטלי מיוחד, דרך האפליקציה, שיעזור לאוקראינים שאיבדו את המסמכים שלהם עקב המלחמה. המסמך הרשמי יחליף את הדרכון במידת הצורך ויכיל פרטי זהות ואפשרויות לתמונה. המסמך יתקבל אוטומטית לכל משתמש באפליקציה.

מתוך הודעתו המקורית של ראש ממשלת אוקראינה, דניס שמיגל (אוקראינית)

[…] כמו כן אישר היום [הממשל האוקראיני] את הליך השימוש במסמך שכבר הוכרז. ניתן להפיק אותו באפליקציה ובפורטל Diia  [באנגלית Action]. המסמך יכיל את כל המידע הדרוש וקוד QR לזיהוי. זה יעזור לאוקראינים, שאיבדו את המסמכים שלהם עקב המלחמה, להוכיח את זהותם במידת הצורך.

×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×