מאמר: An Introduction to Enterprise Architecture in the Context of Technological Post Humanism

מאמר זה מהווה ניסיון להבהיר את ההשפעה של התפתחות החברה הפוסט- הומנית על הארכיטקטורה של הארגון (enterprise architecture, EA). EA ייצג בעבר את האפקט של הטמעת טכנולוגיות מידע (IT) על מבנה, תהליכים עסקיים ותצורות ניהול של ארגונים.

כיום, ארכיטקטורה ארגונית מכילה תחומי עיסוק מרובים בהרבה ומוסיפה התעניינות לא רק בשאלות טכנולוגיות, אלא גם ואולי בעיקר באפקטים של טכנולוגיות ושל דיגיטציה על עשיית עסקים ויצירת יתרון תחרותי. במציאות של society 5.0, בה הן הארגון והן הסביבה יאופיינו בשילוב בין מרכיבים אנושיים, מרכיבים אנושיים מאוגברים בטכנולוגיה, ורובוטים בעלי יכולות אנושיות – המציאות הפוסט-הומנית, עיצוב הארגון כמהות משולבת טכנולוגית-אנושית-דיגיטלית ישנה את פניו בהיבטים רבים.

×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×