חדר אקטואריה ודיגיטל

אגודת האקטוארים בישראל הינה גוף מקצועי המאגד את האנשים שסיימו את תהליך ההכשרה במקצוע האקטואריה או נמצאים בשלבים שונים של התהליך. 

האגודה מקדמת ומפתחת את מקצוע ומדע האקטואריה וכן מקדמת את מעמדם המקצועי ואת רמתם המקצועית של חברי האגודה. כמו כן, האגודה מקיימת מסגרת שיפוטית לשמירה על כללי האתיקה המקצועית.

נכון לשנת 2020, חברים באגודה 413 אנשים, מתוכם 168 במעמד מלא .F.I.L.A.A בנוסף 44 במעמד חבר מתמחה ועוד 192 סטודנטים בשלבים שונים של ההכשרה. לאגודה הסכם הכרה הדדית עם אגודת האקטוארים הבריטית (The Institute and Faculty of Actuaries).

למעבר לאתר אגודת האקטוארים.

כנס אגודת האקטוארים

אקטואריה ודיגיטל

חומרים נבחרים במנהיגות דיגיטלית

×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×