מודל הניהול של ד”ר אדיג’ס – PAEI

על פי אדיג’ס ישנם 4 סגנונות ניהול אישיים:

  1. P – לספק (Provide) – משימתי ומעשי. מספק תוצאות. מה צריך להיעשות?
  1. A – לנהל (Administer) – עבודה שיטתית. איך דברים צריכים להיעשות?
  1. E – ליזום (Entrepeneur) – יזמות שינוי וחזון. מדוע ומתי צריך לעשות?
  1. I – לשלב (Integrate) – לגשר, לחבר ולשמר את התלות ההדדית. עם מי לעשות?

על פי אדיג’ס, סגנון ניהולי אחד אינו מספיק לניהול חברה מצליחה –  ועל ההנהלה לשלב מספר סגנונות ניהול. מומלץ ליצור צוות ארגוני בעל מאפיינים משלימים אשר יחד יצרו מודל ניהולי מושלם המשלב בין כל סגנונות ומאפייני הניהול.

מודל אדיג’ס מאפשר לכל אחד זהות את הסגנון האישי שלו, לזהות חוסרים אשר כדאי להשלים במסגרת הצוות וכך ליצור צוות ניהולי מנצח.

המודל מתבצע באמצעות מענה על שאלון – וניתוח הנתונים שעולים מתוך השאלון.

חברות ייעוץ ארגוני רבות, מקומות עבודה גדולים וקטנים, אוניברסיטאות וארגונים, משתמשים במודל כדי להכיר את תכונות הניהול בקרב העובדים והמנהלים, על מנת להביא לצוות שיוביל את הארגון להצלחה. ראו קישורים להלן:

×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×