בשנת 1987 קבעה ועידת ברונטלנד לסביבה כי על האנושות לצעוד לכיוון של פיתוח בר-קיימא:”פיתוח העונה על צורכי ההווה מבלי להתפשר על יכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם”. קיימות ופיתוחים ברי קיימא מתבססים על שלושה רכיבים: כלכלה, חברה וסביבה.

Filter Categories
Filter - All
Sustainability
×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×