בחדר זה מרוכזים חומרים בתחום רחב חוצה-מגזרים – אסטרטגיה: כיצד ומה מנהיגות ומנהיגי דיגיטל יכולים או צריכים לפעול כדי לקדם את הארגון, על החשיבה על המחר, על תוכניות פעולה, קביעת מטרות ויעדים רצויים, על היקפים וטווחי זמן, לעיתים קרובות בתנאים של אי-וודאות.

Sort By Date
Filter - All
×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×