בחדר זה מרוכזים חומרים בנושא האתיקה (תורת המוסר) אשר בשנים האחרונות מקבלת חשיבות גוברת והולכת גם בעולם הדיגיטלי. מצד אחד החלטות מוסריות עוברות מאנשים למחשבים והמוסר צריך להיות מוטמע בתוך מערכות המחשב (למידת מכונה, בינה מלאכותית וכד’). מצד שני, מתקיים דיון ברגולציה הנדרשת – אם נדרשת – על חברות טכנולוגיה ופגיעה אפשרית בדמוקרטיזציה של הרשת.

×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×