בחדר זה מרוכזים חומרים בנושא אג’יליות, היא יכולת ההתאמה המהירה לנסיבות משתנות. בעולם העסקי יכולתו של הארגון להגיב מהר לשינויים היא תנאי הכרחי להצלחה ואף להישרדותו בעידן הדיגיטל.

Sort By Date
Filter - All
×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×