הנס שקור – קטליסט חדשנות ופיתוח כלכלי

הנס שקור – קטליסט חדשנות ופיתוח כלכלי, עונה על שאלות משוב לראש הדיגיטלי.

×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×