ד”ר נחמן אורון – יועץ אסטרטגי לתקשוב לממשלת ישראל

ד”ר נחמן אורון – יועץ אסטרטגי לתקשוב לממשלת ישראל, עונה על שאלות משוב לראש הדיגיטלי.

×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×