פרופ’ יצחק אדיג’ס מדבר במפגש הקהילה

מה מביא חברה להצלחה? התשובה היא התרבות הארגונית. אם אתה מתפרק מבפנים אין לך כוחות להסתכל על הבחוץ – אינטגרציה פנימית היא סוד ההצלחה!

×

לחיצה על פרטי הקשר של ניר תפתח חלון חדש של וואטסאפ שיחבר אותך אלינו ישירות.

×