חדר אוספים

בחדר זה ריכזנו אוספים שונים המאגדים הרצאות של בכירים מחברות שונות ובתחומים שונים, כגון CEOs, VPs ועוד. בהרצאות ניתן לרכוש ידע רב וללמוד מתוך הניסיון של אותם מנהלים בכירים, אשר מספרים את סיפור הטרנספורמציה הדיגיטלית שלהם. ניתן למצוא באוספים הרצאות ופריטי תוכן נוספים, כולם נוגעים למנהיגות דיגיטלית.