DLC142

DLC142-basic-course
main event

קורס מנהיגות דיגיטלית- מפגש 6: שש הטרנספורמציות של המנהיגות הדיגיטלית

פרופסור ישע סיון מציג את הכלים של המנהיג בארגון – שש הטרנספורמציות (שלוש חיצוניות ושלוש פנימיות) ששליטה בהן פירושה מנהיגות דיגיטלית:
החיצוניות:
1. מאטומים לביטים
2. ממקומות למרחבים
3. ממוצרים לשירותים
והפנימיות:
1. מיתרון תחרותי מתמשך ליתרון מקומי
2. מחדשנות “מערערת” לחדשנות “הורגת”
3. ממודל עיסקי קלאסי למודל עיסקי דיגיטלי

opening

קורס מנהיגות דיגיטלית מפגש 6 – פתיחה

פרופסור ישע סיון מציג את הקורס שעברנו, מקשר בין השיעורים הקודמים לשיעור הנוכחי, מציג את חודש “עולם העבודה המתגבש” שאנחנו מסיימים עם המפגש האחרון של הקורס, ומבקש מן המשתתפים לחשוב ולשתף מה הדברים החשובים שהם לקחו מהקורס.

Full Video

קורס מנהיגות דיגיטלית- מפגש 6: הסרטון המלא

במפגש השישי לקורס, פרופ’ ישע סיון מציג את הכלים של המנהיג בארגון עפ”י מודל שש הטרנספורמציות. בנוסף מסכם ישע את הקורס עד כה ואת אירועי החודש האחרון ב”ראש הדיגיטלי”. לבסוף המשתתפים משתפים את חוויותיהם מהקורס.

open presentation

מפגש 6 – קורס מנהיגות דיגיטלית: מצגת פתיחה

סקירת התכנים שהועברו בקורס יוצרת קשר בין השיעורים לאורך הקורס וכוללת סיכום של נושא “עולם העבודה המתגבש”. זהו המפגש האחרון של הקורס וכל משתתף ומשתתפת מתבקשים לחשוב על שלושת הדברים החשובים ביותר שהקורס נתן להם.

featured image- discussion

מפגש 5: הקורס למנהיגות דיגיטלית- סיכום ודיון

ששת המנטורים מציגים את התובנות שעלו בדיונים הקבוצתיים, כל אחת/ד מקבוצתו/ה בנוגע לשאלה – ” כיצד יראה הארגון הנבחר עם הסוג החמישי-לאפשר חדשנות?” לאחר מכן פרופסור סיון מסכם את הדיון ומעביר את שאלות השאלון שיישלח למשתתפים עם סיום המפגש

2

מפגש 5: הקורס למנהיגות דיגיטלית- חמש הפלטפורמות העיקריות של חדשנות מבוססת דיגיטל

חמש הפלטפורמות העיקריות של חדשנות מבוססת דיגיטל: Supporting Innovation, Generating Innovation, Analytics for Innovation, Sub-Systems for Innovation, ו- Building Innovation Platforms. בסוף ההרצאה מבקש פרופסור סיון מהמשתתפים לחשוב כיצד יראה הארגון הנבחר עם הסוג החמישי – “לאפשר חדשנות”. ועל שאלה זאת המשתתפים מתרגלים בקבוצות והמנטורים מסכמים את העבודה במליאה.