מאמרים

Screenshot 2021-01-18 151557

מצגתו של ד”ר יובל דרור – Society 5.0

ד”ר יובל דרור, יועץ לפיתוח ארגוני, מרצה וחוקר במגוון תחומים של התנהגות אנשים וארגונים, שיתף אותנו במצגת שהכין המסבירה כיצד תיראה החברה כשהיא “תסיים את התיכון”. חברה משותפת, רובוטים ואוטומציה הם רק חלק מהתחומים אותם יובל מציג.

workplace-culture-abstract-concept-vector-illustration-shared-values-belief-systems-attitude-work-company-team-corporate-culture-high-performance-employee-health-abstract-metaphor_335657-1930

מאמר: An Introduction to Enterprise Architecture in the Context of Technological Post Humanusm

מאמר זה מהווה ניסיון להבהיר את ההשפעה של התפתחות החברה הפוסט- הומנית על הארכיטקטורה של הארגון. היא ייצגה בעבר את האפקט של הטמעת טכנולוגיות מידע על מבנה, תהליכים עסקיים ותצורות ניהול של ארגונים. כיום, ארכיטקטורה ארגונית מכילה תחומי עיסוק מרובים בהרבה ומוסיפה התעניינות לא רק בשאלות טכנולוגיות, אלא גם ואולי בעיקר באפקטים של טכנולוגיות ושל דיגיטציה על עשיית עסקים ויצירת יתרון תחרותי.

girl-talking-robot-humanoid-cyborg-machine-flat-illustration_74855-10681

מאמר: What Make Social Robot Good

המאמר דן במשמעות של הופעתם של ‘רובוטים חברתיים’, צורת העיצוב שלהם ומערכות היחסים שמתפתחות בינם לבין אנשים ‘רגילים’. מתוך ההתמודדות עם התופעה, המחברים מצמיחים מגוון רעיונות כיצד להתגבר על האתגרים הכרוכים בהמשך פיתוח של רובוטים כאלו באופן שיתאימו למרחב החברתי שבו הם פועלים, בהתייחס לשאלות כמו, האם רובוטים צריכים להראות כמו בני-אדם? האם צריכה להיות להם מימיקת פנים דומה לזו של אנשים? האם הם צריכים לדבר באותה צורה כמו אנשים? האם הם צריכים להיות מסוגלים למחוות אנושיות כדי לתקשר ביעילות?

happy-boy-rising-hands-with-robot_74855-6493

מאמר: Engineering Cheerful Robots: An Ethical Consideration

ההשתתפות של רובוטים בחיי היום-יום בחברה מעוררת שאלות אתיות מורכבות. הנחיות לגבי אופנים לעיצובם של רובוטים האמורים להשתתף בחיי החברה הן הכרחיות ודחופות ומעוררות את השאלה – לפי אילו ערכים הרובוטים צריכים להתיישר? זה כמובן קשור לאידיאלים של החברות השונות והחזון החברתי שלהן.

V211-social media

מאמר: Organizational Posthumanism

מאמר זה מהווה מסגרת חשיבה חדשה להבנה של הכוחות והתהליכים המשפיעים ומעצבים את הארגונים העכשוויים ומכינים אותם לתקופה הפוסט-הומנית. מחבר המאמר מוביל את ההנחה שהטכנולוגיות המתהוות כיום ישנו את המאפיינים של החברים בארגונים, את המבנה שלהם, תהליכי העבודה והניהול, המרחב הפיזי והוירטואלי ואת האקו-סיסטם החיצוני שניתנים לשימוש ע”י ארגונים.

modern-background-with-professionals-buildings_23-2147675464

מאמר: Who Will Be the Members of Society 5.0?

הממשלה היפנית מקדמת את רעיון היווצרותה של חברה משולבת, בה חיי היום-יום של אזרחים ישופרו באמצעות שיתוף פעולה קרוב עם מערכות של בינה מלאכותית. המאמר מתאר את תפיסת העולם של היפנים באשר לחברה העתידית (Society 5.0) גם בהקשר של ההתפתחויות טכנולוגיות-תעשיתיות המכונות industry 4.0.

finger-touching-phone-with-wifi_1134-224

רשת WiFi – מורה נבוכים

רשת ה-WiFi היא למעשה שידור הנעשה באוויר, ולכן חשופה לשלל הפרעות שונות ומגוונות שסביבתה מייצרת. לכן, עם השנים הוטמעו ברשתות ה-WiFi מגוון טכנולוגיות על מנת להתמודד עם הפרעות אלו ולשפר את ביצועיהן. מאמר זה נכתב על ידי חבר הקהילה אפי גייזלר, מומחה ויועץ לתשתיות תקשורת אלחוטיות, אשר סוקר את הטכנולוגיות השונות ברשתות ה-WiFi, מפרש את שמן ומסביר מה ההבדלים ביניהן.

צילום מסך 2020-11-16 135943

התמודדות האקטוארים עם בעיית תרופות המרשם בארצות הברית

ארצות הברית חווה מגיפה בתחום בריאות הציבור בשונה מכל מה שראינו בעבר, כאשר השימוש העודף בתרופות מרשם גורם להשפעות רפואיות, חברתיות וכלכליות קטסטרופליות למיליוני אמריקאים. האקטוארים פיתחו מתודולוגיות חדשניות של חיזוי סיכונים, צמתי החלטה, מודלים של רגרסיה ולמידת מכונה (ML) לזיהוי פרופילי סיכון של חולים העלולים להיות בסיכון גבוה יותר לפתח שימוש לרעה בתרופות מרשם.

צילום מסך 2020-11-16 135020

הכח של המידע

אקטוארים אוהבים נתונים, וכיום הנתונים זמינים יותר מאי פעם. היכולת שלנו לנתח אותם ולהשתמש בהם גדלה יותר ויותר עם הזמן; עם זאת, אנו משיגים אותם במטרה להשתמש בהם – והם אינם זולים. על כן, ההכרעה אילו נתונים נקנה היא קריטית. מאמר זה הינו המשכו של המאמר When is Your Own Data Not Enough? ועוסק בשאלה מאיפה מביאים את הנתונים שאנו צריכים וכיצד להשתמש בהם.

צילום מסך 2020-11-03 140446

אקטואריה בעתיד (Actuaries of the future)

עבור אקטוארים שרק עתה נכנסו למקצוע ובכירי האקטוארים בתחום, המציאות של ימינו המכילה שיטות ומודלים חדשים, כולל ניתוח נתוני תביעה ומדיניות בודדים בזמן אמת, היא הנורמה החדשה – וההשפעות של המציאות של היום לעומת שיטות מסורתיות בעבר מורגשות בכל הענף ומחוצה לו. אקטוארים מבוקשים יותר מאי פעם, מקבלים תפקידים חדשים, עובדים עבור סוגים חדשים של חברות ומעצבים את סדר היום החדשני.