Abe post

ABE ראש ממשלת יפן יודיע כנראה על הרחבת מצב החירום לכל מאי

יפן הייתה בכותרות מתחילת משבר הקורונה עם ספינת התענוגות “נסיכת היהלום” שעגנה ביוקוהאמה, מדרום לטוקיו. מאז שמענו על הנס היפני. מצד שני מודיע ראש הממשלה אבא, על הרחבת מצב החירום בווידאו (באנגלית). [שגרירת ישראל ביפן תתאר את המצב ביום ג’ בראש הדיגיטלי LIVE.]