AccDigitalCommerce

סדרת אקסנצ’ר קורונה: נקודת מבט על מסחר דיגיטלי

הקורונה הפכה למשבר עולמי, שמתפתח במהירות ובסולם חסר תקדים. זה יוצר ציווי אוניברסלי לממשלות וארגונים לנקוט בפעולה מיידית כדי להגן על האנשים שלהם. השינויים במסחר שאנו מציגים ומסבירים – מונעים על ידי המשבר אך ימשיכו אחריו – מייצגים את ההתחלה של משהו חדש.

Accenture-Covid-responsive-customer

סדרת אקסנצ’ר קורונה: שירות לקוחות רספונסיבי בזמנים של שינוי

הופעתה הפתאומית של הקורונה מצריכה תזוזה של מותגים במהירות חסרת תקדים כדי לשרת את הלקוחות שלהם באיכות תוך כדי טיפול בעובדיהם בחמלה. מותגים נדרשים להעריך מחדש כיצד מרכזי הקשר ממונפים, כיצד עובדי מרכז הקשר מספקים איכות חוויות לקוחות, היכן עובדים עובדי מרכז הקשר, וכיצד ניתן להשתמש בערוצים דיגיטליים כדי לתמוך בגידול בנפח מרכז הקשר.

Accsystems resilience

סדרת אקסנצ’ר קורונה: חוסן מערכות בניהול הפרעות חסרות תקדים עם עין לעתיד

בתגובה לקורונה, העדיפות עבור העסק שלך היא בראש ובראשונה שמירה על בריאות ובטיחות האנשים שלך. באותו זמן, זה חיוני להבטיח את היציבות של פעולות עסקיות קריטיות ומערכות בסיסיות. במשבר המתפתח הזה, חוסן מערכות נבדק כמו של נבדק לפני.

AccContinutiyInCrisis

סדרת אקסנצ’ר קורונה: המשכיות בזמן משבר

מגיפת COVID-19 מציגה איום רציני על אנשים, עסקים וכלכלות ברחבי העולם. סקר ההמשכיות עסקית האחרון של גרטנר מציג כי רק 12 אחוזים מהארגונים מוכנים מאוד להשפעה של הקורונה. מנהיגים חכמים חייבים להתמקד באופן בו הם יכולים להגן בצורה הטובה ביותר האנשים שלהם, לשרת את הלקוחות שלהם ולייצב את המשכיות העסקית.

AccContinutiyInCrisis

סדרת אקסנצ’ר קורונה: חוסן אנושי זה מה שאתם צריכים כרגע

המחקר שלנו מדגיש את הצורך של עובדים ממנהיגים בשלושה תחומים בסיסיים: גופני, נפשי והתייחסותי. הצרכים הללו חלים בכל עת, אך הם כן מוגדלים במשבר. מנהיגים העומדים באתגר יעזרו לאנשים שלהם לפתח חוסן אנושי – היכולת להסתגל ולהשתלב בזמנים קשים.