חדר מקרי בוחן

כאן ניתן לצפות, לקרוא וללמוד מתוך מקרי בוחן רבים (Cast Study – ובעברית מעודכנת ‘חקר מקרה’). ניתן למצוא ראיונות, שיחות ותובנות של משתתפי תוכניות ה”לייב” ושל חוקרים אחרים בנושאי דיגיטל ומנהיגית דיגיטלית.