חדר קריירה

בחדר זה ניתן למצוא מידע וכלים רלוונטיים לניהול הקריירה של מנהיגים דיגיטליים.

אופי העבודה

מנהיגי דיגיטל מספרים

 מנהיגי דיגיטל בולטים בקהילת הראש הדיגיטלי מספרים על המהלכים הדיגיטליים שבוצעו בארגון שלהם אשר הובילו את הארגון להישגים רבים והצלחה.