אודות קהילה

כאשר מצטרף האדם הבודד לקהילה… הוא תורם משהו, ששום אדם אחר לא יכול היה לתרום
(הר’ יוסף דב הלוי סולובייציק, “היחיד והקהילה”).

בעידן של מורכבות ושינוי מתמיד, יש לשלב את יכולות ומטרותיו של היחיד עם יכולותיה ומטרותיה של הקהילה. ההגדרה הבסיסית ביותר של מנהיגות היא הובלה של קבוצת אנשים במנהיגים או מונהגים.

ולכן כיוון ש-“קהילה” מהווה חלק קריטי בגישת ה-LLL, העמדנו לחברי הקהילה את השירותים הבאים:

בנוסף כחברי קהילה ניתן …

שינוי גודל גופנים

קורס יסודות מנהיגות דיגיטלית

מפגש מתעניינים
ביום חמישי, הראשון ליולי
13:00 עד 13:45

נגן וידאו