20-2-20 פרופ’ ישע סיון מציג את כנס הראש הדיגיטלי

ראה עמוד הכנס

שאלה? whatsapp