19-מאי-2020 (שלישי בבוקר 10-12) הגנה, התקפה והקפצה: הראש הדיגיטלי בעידן הנורמלים החדשים — זווית המנכ”לים. עם יואב שלוש מ”אביב ונצ’רס” ודני שביט, מנכ”ל “לובינסקי רכב”

“הראש הדיגיטלי LIVE” — תוכנית זום שבועית לחברים שעוסקת במנהיגות, חדשנות ודיגיטל. בימי שלישי 10:00-12:00 בבוקר. עורך ראשי: יעקב אילון.

| מחייב רישום מוקדם ובאישור ההפקה | מספר המקומות מוגבל | התחלה בזמן |

להרחבה על מודל ה-3NN ראה הראיון בגלובס מאת שלומית חן (ב-PDF):

זווית המנכ”לים: הגנה, התקפה והקפצה

פרופ’ ישע סיון; יואב שלוש, שותף-מנהל אביב ונצ’רס; דני שביט, מנכ”ל דוד לובינסקי.