02-יוני-2020 הראש הדיגיטלי “לייב”: האצת השינוי — מפגש קהילה