קורס מנהיגות דיגיטלית- מפגש 6: הסרטון המלא

במפגש השישי לקורס, פרופ’ ישע סיון מציג את הכלים של המנהיג בארגון עפ”י מודל שש הטרנספורמציות. בנוסף מסכם ישע את הקורס עד כה ואת אירועי החודש האחרון ב”ראש הדיגיטלי”. לבסוף המשתתפים משתפים את חוויותיהם מהקורס.