20-פבר-2020 פרופ’ ישע סיון מציג את כנס הראש הדיגיטלי (מלון סטאי, יפו)

20-2-20 פרופ’ ישע סיון מציג את כנס הראש הדיגיטלי

ראה עמוד הכנס