סקר קצר בנושא משרד הדיגיטל הלאומי

סקר שמראה נתונים על תגובתם של אנשים לשירותים של משרד הדיגיטל הלאומי