מפגש שלישי – קורס מנהיגות דיגיטלית מתקדם: כל ששת העבודות (קנבס בלבד)

ששת העבודות המתארות תוכנית עיסקית אסטרטגית על בסיס אסטרטגיית האוקיינוס הכחול שזורות למצגת אחת (קנבס בלבד)