סיכום מודל שלושת הנורמלים החדשים 3NN (וידאו 8 דק’)