02-אוג-2020: מודל ה-3NN עם לובינסקי רכב (Internal event)

drs-lubinski-2