02-אוג-2020: מודל ה-3NN עם לובינסקי רכב

drs-lubinski-2